Your delivery experts

Náš záväzok ku zodpovednému podnikaniu.

Sme zodpovedným partnerom pre ľudí, spoločnosť a komunity, s ktorými spolupracujeme. 

DrivingChange™ je náš záväzok ku korporátnej spoločenskej zodpovednosti. 

Náš prístup má byť pragmatický. Chceme, aby naše akcie boli čo najúčinnejšie, preto sa zameriavame na tie oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najviac. Naše ambície v CSR sa sústreďujú na štyri oblasti, ktoré úzko nadväzujú na našu hlavnú činnosť a na ktoré máme priamy vplyv.

 

 

 

 

Záväzok k uhlíkovej neutralite

Naším cieľom je, aby každý balík bol uhlíkovo neutrálny pre všetkých našich zákazníkov a bez ďalších nákladov pre nich.

Inteligentné doručovanie

Širokou škálou možností, z ktorej si môžu naši zákazníci pri doručení balíka vybrať, znižujeme každodenný environmentálny dopad nášho podnikania.

Inovácie v doručovaní

Podporujeme inováciu v našom podnikaní aj mimo neho.

Bližšie ku komunitám

Vytvárať pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie.