Your delivery experts

Zmluva o poverení na spracovanie osobných údajov.

Podľa ustanovení  § 8 zákona č.  122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť DPD povinná uzavrieť s Vami zmluvu o poverení na spracovávanie osobných údajov. Touto zmluvou poverujete spoločnosť DPD spracúvaním osobných údajov príjemcov zásielok na účely poskytovania zasielateľských služieb.

 

Predmetom zmluvy je ošetrenie spracovávania štandardných osobných údajov, potrebných na doručenie zásielky príjemcovi:

 

-        meno a priezvisko príjemcu

-        adresa príjemcu na doručovanie

-        vlastnoručný podpis príjemcu

-        telefonický kontakt príjemcu

-        e-mailová adresa príjemcu

 

Aby DPD pre Vás aj  naďalej vykonávalo zasielateľské služby v súlade so zákonom, je potrebné aby ste vyplnenú a podpísanú zmluvu v dvoch exemplároch zaslali čo najskôr na adresu spoločnosti DPD.  

V prípade otázok kontaktujte kolegyne z podpory predaja mailom na adrese ssup@dpd.sk.

 

Podpísanú zmluvu posielajte v dvoch kópiách na adresu:

 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

84102 Bratislava