Your delivery experts

Staráme sa. Zodpovednosť v DPD.

DPD ako spoločnosť podnikajúca v preprave a logistike si náležite uvedomuje svoju zodpovednosť za životné prostredie, za ekonomické a sociálne záujmy svojich zamestnancov, ale aj za komunitu v ktorej pôsobí.

Preto sú zodpovedné obchodné operácie súčasťou našej stratégie. Na to kladieme dôraz aj v našej Iniciatíve zodpovednosti a aj vo veľkom rozsahu domácich a medzinárodných projektov a činností.

Planéta

  • DPD si plní povinnosti voči životnému prostrediu.
  • DPD znižuje svoju uhlíkovú stopu a šetrí prírodné zdroje.

Ľudia

  • DPD zaručuje vysoký štandart bezpečnosti na pracovisku a zameriava sa na individuálny rozvoj svojich zamestnancov.
  • Korporačné hodnoty, ako sú kultúrna rôznorodosť a tolerancia, sa účinne premieňajú na činy.

Komunita

  • DPD je prínosom pre spoločnosť, v ktorej tak úspešne pôsobí.
  • DPD logisticky, finančne a prostredníctvom svojej pracovnej sily podporuje mnohé charitatívne spoločnosti a organizácie.