Your delivery experts

Zásada.

Na rozdiel od svojich konkurentov, ktorí využívajú leteckú prepravu, sa DPD spolieha na svoju európsku cestnú sieť. Ešte stále však produkuje výzmané množstvo uhlíka. Vyše 90 % týchto emisií vzniká pri preprave balíkov a zvyšok vytvárajú budovy a balenie.

Spoločnosť DPD a jej materská spoločnosť La Poste realizovali systém merania uhlíkových emisií a sústavne pracujú na znižovaní CO2, ktorý produkujú, a to pomocou série opatrení z akčného rámca. Ide o iniciatívy navrhnuté na pomoc znižovaniu uhlíkovej stopy organizácie, a to na základe dlhodobej stratégie zodpovednosti celej skupiny. Zahŕňajú celý rad domácich a medzinárodných projektov a aktivít. 

Od júla 2012 vykompenzovala spoločnosť DPD zvyšné emisie CO2 vyprodukované na siedmych zo svojich európskych trhov investíciami svojej materskej spoločnosti La Poste. Tento rok (2013) bude rokom rozšírenia tohto programu do ďalších desiatich krajín.

V roku 2013 sme vykompenzovali približne 700 000 ton uhlíkových emisií, ktoré DPD vyprodukovalo prepravou, stavbami a predajom balenia, ako aj spotrebou papiera. Toto množstvo sa však vďaka opatreniam nášho akčného rámca bude neustále znižovať.