DPD Home

Možnosti v doručovaní súkromným osobám

DPD Home

Možnosti v doručovaní súkromným osobám

Produkt DPD Home ponúka kvalitný a spoľahlivý servis v doručovaní zásielok súkromným osobám.

Je jednoduchým riešením napríklad aj pre internetové obchody.

Výhody

Optimálne riešenie pre internetové obchody.

Optimálne riešenie pre internetové obchody.

  • Kuriér DPD doručí zásielku na súkromnú adresu kdekoľvek na území Slovenskej republiky,
  • DPD Home zahŕňa štandardnú dobu doručenia v nasledujúci pracovný deň,
  • poistenie až do 2 500 €,
  • tri pokusy o doručenie a spätnú prepravu odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.

Doručenie s PIN kódom

Maximálne zjednodušenie doručenia balíka pre príjemcu.

Kuriér odovzdá balík príjemcovi na základe zadania jedinečného PIN kódu. PIN je vygenerovaný špeciálne pre každú zásielku a príjemcovi je zaslaný v avizačnom e-maile alebo správe pred doručením balíka. Príjemca sa pri doručení s PIN kódom nemusí preukázať dokladom totožnosti, na odovzdanie zásielky postačuje zadanie PIN kódu. Balík môže namiesto príjemcu prevziať aj osoba, ktorú prevzatím príjemca poverí, a ktorej poskytne PIN kód k zásielke.

Doručenie s PIN kódom

Maximálne zjednodušenie doručenia balíka pre príjemcu.

Kuriér odovzdá balík príjemcovi na základe zadania jedinečného PIN kódu. PIN je vygenerovaný špeciálne pre každú zásielku a príjemcovi je zaslaný v avizačnom e-maile alebo správe pred doručením balíka. Príjemca sa pri doručení s PIN kódom nemusí preukázať dokladom totožnosti, na odovzdanie zásielky postačuje zadanie PIN kódu. Balík môže namiesto príjemcu prevziať aj osoba, ktorú prevzatím príjemca poverí, a ktorej poskytne PIN kód k zásielke.

Vyžiadajte si ceny