DPD Home

Možnosti v doručovaní súkromným osobám

Empfangen DPD Empfangen DPD

DPD Home

Možnosti v doručovaní súkromným osobám

Produkt DPD Home ponúka kvalitný a spoľahlivý servis v doručovaní zásielok súkromným osobám.

Je jednoduchým riešením napríklad aj pre internetové obchody.

Výhody

Optimálne riešenie pre internetové obchody.

Paket für ein Familienmitglied oder einen Freund abholen Paket für ein Familienmitglied oder einen Freund abholen

Optimálne riešenie pre internetové obchody.

  • Kuriér DPD doručí zásielku na súkromnú adresu kdekoľvek na území Slovenskej republiky,
  • DPD Home zahŕňa štandardnú dobu doručenia v nasledujúci pracovný deň,
  • poistenie až do 2 500 €,
  • tri pokusy o doručenie a spätnú prepravu odosielateľovi v prípade nedoručiteľného balíka.

Doručenie s PIN kódom

Maximálne zjednodušenie doručenia balíka pre príjemcu.

Kuriér odovzdá balík príjemcovi na základe zadania jedinečného PIN kódu. PIN je vygenerovaný špeciálne pre každú zásielku a príjemcovi je zaslaný v avizačnom e-maile alebo správe pred doručením balíka. Príjemca sa pri doručení s PIN kódom nemusí preukázať dokladom totožnosti, na odovzdanie zásielky postačuje zadanie PIN kódu. Balík môže namiesto príjemcu prevziať aj osoba, ktorú prevzatím príjemca poverí, a ktorej poskytne PIN kód k zásielke.

Doručenie s PIN kódom

PIN code PIN code

Maximálne zjednodušenie doručenia balíka pre príjemcu.

Kuriér odovzdá balík príjemcovi na základe zadania jedinečného PIN kódu. PIN je vygenerovaný špeciálne pre každú zásielku a príjemcovi je zaslaný v avizačnom e-maile alebo správe pred doručením balíka. Príjemca sa pri doručení s PIN kódom nemusí preukázať dokladom totožnosti, na odovzdanie zásielky postačuje zadanie PIN kódu. Balík môže namiesto príjemcu prevziať aj osoba, ktorú prevzatím príjemca poverí, a ktorej poskytne PIN kód k zásielke.

Vyžiadajte si ceny