Ukraine

Pozastavenie služieb v dôsledku situácie na Ukrajine

 

1. Marec 2022 | Dôležitá informácia

 

Vzhľadom na situáciu na Ukrajine sú nasledujúce služby DPD dočasne pozastavené až do odvolania:

  • Všetky prepravné služby na / z Ukrajiny.
  • Všetky prepravné služby do / z Ruska a Bieloruska. 

Vnútroštátne prepravné služby v rámci Ruska sú zachované.

 

My v DPD sme znepokojení a smutní z aktuálnej situácie na Ukrajine. Sme spoločnosť otvorená svetu, rozmanitosti a solidarite a súčasťou našej práce je spájanie ľudí a spoločností po celom svete. Želáme si robiť to v mieri, želáme si mier pre všetkých ľudí.

Ukrajina je našim susedom a my myslíme na ľudí, ktorých sa udalosti týchto dní priamo dotýkajú.