Your delivery experts

Inovácie v doručovaní

Inovácie v doručovaní

 

Ako to robíme:

Tradičné podnikanie v doručovaní sa mení pod vplyvom vzostupu elektronického obchodovania a doručovania
na požiadanie. Preto podporujeme inováciu v našom podnikaní aj mimo neho. 
Podnikanie a inovácia sú súčasťou našej DNA. Väčšina histórie expanzie nášho podnikania nastala akvizíciou miestnych doručovacích spoločností, pre ktoré bol charakteristický podnikateľský duch a väčšinou boli riadené
podnikateľmi a vysoko špecializovanými manažérmi. Náš model na dosiahnutie tohto cieľa vychádza z podnikateľského myslenia a z podpory miestnych partnerských spoločností a odbornej prípravy zamestnancov. 

 

  • Naše každoročné interné ceny kvality podnecujú inováciu zdôrazňovaním pozoruhodných miestnych projektov spĺňajúcich naše ciele trvalo udržateľného rozvoja 
  • Prostredníctvom partnerstva s organizáciou Ashoka na jej  európskom spoluvytváraní konkurencie podporujeme pragmatické podnikateľské myslenie bez úzkeho zaradenia riešení do rámca sociálnych problémov  
  • Podporujeme Beeleev, selektívnu globálnu komunitu vlastníkov podnikov a podnikateľov na celom svete