Your delivery experts

DPD na ceste k celoeurópskemu úspechu v B2C.

Zásielkový maloobchod je na vzostupe, súkromní zákazníci chcú sledovať priebeh prepravy ich zásielky a ovplyvňovať spôsob a termín doručenia . Či už ide o spotrebnú elektroniku, počítače, knihy, CD alebo oblečenie - na základe prieskumu trhu v Hamburgu, vykonaného výskumným ústavom yStats, viac ako polovica všetkých obyvateľov Európy s prístupom na internet pravidelne cez internet aj nakupuje. Odborníci odhadujú, že tento trend bude silnieť a do roku 2015 počet „e-commerce“ zákazníkov v Európe stúpne na viac ako 200 miliónov. Tento segment ponúka DPD veľkú príležitosť k rastu. Východisková pozícia spoločnosti je veľmi výhodná, v súčasnosti je jeden z piatich balíkov, doručovaných cez DPD v Európe, dodávaný súkromnému ​​príjemcovi. Týmto sa DPD stalo číslom 2 v poskytovaní tohto typu služieb v Európe.

DPD v jednotlivých krajinách už dlhšiu dobu pracuje na B2C riešeniach, ktoré sú šité na mieru podľa situácie na jednotlivých trhoch a miestnych potrieb zákazníka. Napríklad vo Veľkej Británii - krajine s najvyšším obratom v oblasti internetového obchodu za rok 2010 – bola rovnako ako na Slovensku v minulom roku spustená interaktívna služba DPD Predict. Zákazník, nakupujúci cez internet je informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailom, o čase v ktorom zásielka dorazí. Dodacie okno sa v Británii podarilo znížiť na jednu hodinu. Ak zákazníkovi deň doručenia nevyhovuje, môže byť odložené na nasledujúci deň alebo si môže zákazník zvoliť z ďalších poskytovaných možností. V mnohých európskych krajinách DPD stavia na pozitívnej skúsenosti pilotnej krajiny, Veľkej Británie. Balíky príjemcov na Slovensku, v Českej Republike, Poľsku, Estónsku, Maďarsku a v Nemecku teraz dostávajú interaktívne oznámenia o doručení, prostredníctvom ktorých sú  informovaní o doručení a umožňujú im využívať viac transparentnosti v prepravnom procese. Po krajinách, kde už boli tieto služby zavedené, budú v priebehu roka 2012 nasledovať Belgicko, Luxembursko a Holandsko.